25 janvier 2020

Đón năm mới đến

Năm Canh Tý Ban Biên Tập Dân Quyền chúc bạn đọc và gia quyến an khang

Đưa năm cũ đi, gương oanh liệt cụ Kình luôn gìn giữ
Đón năm mới đến, đảng lũ chuột chui rúc vỡ bình oan