18 janvier 2020

“TỎA SÁNG” TRÊN SỰ THẬT.

”Mặt trời đang tỏa sáng” trong đêm Đồng Tâm.
Hơn ba ngàn cảnh sát, như “giặc nội xâm”
vào giết lương dân để “thi hành công vụ”
để ba chiến sỹ “tuột hố” xác cháy ngầm.

”Mặt trời đang tỏa sáng” trên vạn khăn tang,
của bà con Đồng Tâm Dương Nội Văn Giang.
đưa tiễn Lê Đình Kình về nơi yên nghỉ.
Bao dân oan khắp nơi đau xót bàng hoàng.

”Mặt trời đang tỏa sáng” từ hướng Bắc Kinh,
khi chế độ độc tài tham nhũng kiêu binh,
Nguyễn Đức Chung Tô Lâm theo Hoàng Trung Hải,
lệnh công an vì “lợi ích nhóm” quên mình.

Thảo Điền, 2020
Đoàn Thuận.