25 janvier 2020

Thương tiếc LÊ ĐÌNH KÌNH


*
Nhang thơm tay chấp cuối năm,
nguyện cầu Dương Nội Đồng Tâm yên bình.
Trầm hương dâng Lê Đình Kình,
hãy luôn an nghỉ trong tình quê hương.
**
Ông, thân Sậy Đất, phong sương,
trước mùa gió chướng Bắc phương bão bùng.

Từng bầy lang sói tàn hung,
đêm khuya tru tréo, săn lùng sủa dân,
bấu xương, hút máu, cắn chân,
nhe răng cạp đất, cấu thân Sậy già.

Ba con sói tuột hố ga,
tiếng tru chó chết, giọng ma hời tàn.

***
Lê Đình Kình với tâm an.
Nông dân Đất Việt bàng hoàng tiếc thương.


Thủ Thiêm, 2020
Đoàn Thuận
.