23 janvier 2020

Bà Dương Quỳnh Hoa: nguyên Bộ trưởng Y Tế Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam

Sau năm 1975, Bà  Quỳnh Hoa ra khỏi đảng nhưng đảng CS cấm bà tuyên bố công khai trước 10 năm.