31 janvier 2020

ĐỒNG TÂM


Nguyễn Đào TrườngKính viếng hương hồn cụ Lê Đình Kình

 Một người tử tế thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Hà Nội(85 tuổi đời, 58 tuổi đảng)

Bị đảng giết tại nhà, ngay trên giường nằm 4 giờ sáng ngày09/01/2020Đảng non sát hại đảng già

Tưởng đâu xa lạ chính là Đồng Tâm.Thôn Hoành oanh liệt lão nông

Lê Đình Kình quyết một lòng trung kiên

Xa gần làng dưới xóm trên

Cùng Người giữ đất sống yên mọi bề.Đêm đen rầm rập kéo về

Đảng non khí giới chỉnh tề bao vây

Tám lăm tuổi mục tiêu đây

Phá nhà áp đảo ra tay xiết cò.Máu loang đổ gục thân già

Lại còn cướp xác về nhà phanh thây

Bạo tàn hơn cả thời Tây

Lệnh ban quái gở cả bầy giã man.Huấn luyện chó xé dân oan

Hành vi thú vật giờ mang tính người

Cổ nhân xưa đã dậy rồi

"Hôn nhân điền thổ muôn nơi hận thù"*.Ba Đình Hà Nội mây mù

Tiếng than dậy đất người tù mọt gông

Nhân tâm nhân cách khóc ròng

Tay không tấc sắt lặng căm nuốt hờn.Ai gây phẫn uất nguồn cơn

Giết người tử tế cướp cơm dân cày

Đồng Tâm đồng thuận bấy nay

Đông Sênh quyết giữ đất này ấm no.Ngày 28/01/2020*Cổ nhân nói: 婚人田土萬古之仇 (Hôn nhân điền thổ vận cổ chi thù)

Nghĩa: Lấy rồi bỏ nhau, vạc bờ lấn cõi của nhau, thù mãi muôn đời.