21 janvier 2020

Ông Thiện Nhân
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông xuống đường
Cầm chổi chà, cào cỏ
Giữa phố đầy phóng viên