16 janvier 2020

Nhớ lại tháng 10/2017: Nông dân Ba Vì xuống đường phản đối chính quyền ăn cướp đất