10 octobre 2020

Những điều mới lạ đang diễn ra

Thiện Tùng

9/10/2020


Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ Địa phương và Cơ sở năm nay  đã và đang diễn ra nhiều điều mới lạ : Cấp Trung ương đang cuối kỳ “thai nghén” sắp sanh / Cấp Địa phương “đang sanh” /  Cấp Cơ sở đã “sanh xong”- mẹ tròn con vuông.

 

Để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII vào đầu năm 2021, Trung ương Đảng mở Hội nghị Ban chấp hành  lần thứ 13/khóa XII, diễn ra từ ngày 5 đến 10/10/2020, được xem là Hội nghị áp chót.1/ Mới lạ ở Hội nghi cấp Trung ương

- Có lẽ do tuổi cao sức yếu và vừa mới qua cơn bạo bịnh, Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 13 nầy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng cử bà Nguyễn thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, đại diện của Dân đứng ra  điều hành Hội nghị Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp BCH  lần 13/khóa XII - (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

- Sau khi khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc bài phát biểu khoảng 20 phút, chủ yếu gợi mở những điều cốt yếu về nhân sự cần được thảo luận để kết luận sau Hội nghị nầy. Ông Trọng cho biết:

 

+ Theo dự thảo, dự kiến cơ cấu nhân sự  Ban chấp hành Trung ương Đảng  Khóa 13 sẽ có 200 người. Số ủy viên Bộ Chính trị dao động từ 17 đến 19 người. Ban Bí thư có từ 11 đến 13 người.

 

+ Tính đến ngày 20/8/2020, các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu được:  119 đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XII (cả chính thức và dự khuyết) tái ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII / 107 đồng chí lần đầu tham gia Uỷ viên BCH chính thức /  44 đồng chí tham gia Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghi Trung ương Đảng lần thứ 13 -Ảnh Trí Dũng /TTXVN

+ Đáng chú ý hơn hết, trong bài phát biểu khai Hội nầy, có đoạn ông Trọng nói: “…đề nghị từng đồng chí đề xuất ý kiến về cá nhân mình và giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thay thế mình”.

 

Bình: Sao lại cho tự “vẽ bùa” đeo như thế được?!  Nhớ lại xem, trước đây Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Đà Nẳng ra Đảng văn có nội dung: “Từng người ở các cấp phải tự chọn người thay thế cho mình khi thôi giữ chức”. Kết quả thì sao? – “Thừa trong nhà mới ra người ngoài”, thân tộc, thân hữu thay nhau  giữ ghế.  Đà Nẳng từ là thành phố “đáng sống trở thành thành phố “hết muốn sống”. Trại giam chật chỗ chứa quan chức Đà Nẳng.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. BCH TW Đảng lần thứ 13/khóa XII - (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 

+ Mặc dầu trong bài phát biểu nầy ông Trọng không đề cập đến, nhưng trước đó  Trung ương dự định cơ cấu tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoa XIII: Dưới 50 tuổi khoảng 10 đến 15% / Từ 51 đến 60 tuổi khoảng 70 đến 80% / Từ 61 trở lên khoàng 10% / Ủy viên dự khuyết BCH TW không được quá 45 tuổi / Người lần đầu tiên tham gia BCH TW phải còn đủ tuổi cho 2 nhiệm kỳ tới / Tái ứng cử BCH TW phải dưới 60 tuổi / Tái ứng cử Bộ Chính trị phải dưới 65 tuổi.

 

Bình: Có đâu như ở Việt Nam?. Tại sao Việt Nam không chú trọng về tài đức mà cứ đeo đuổi định mức tuổi tác? – Có tài đức, dầu tuổi hơi cao, nhưng thể lực còn tốt, đầu óc còn minh mẫn, sử dụng họ vẫn tốt hơn trẻ tuổi mà thiếu tài đức?.

 

 2/ Mới lạ là nạn dịch chưa an mà chi  sang cho Đại hội Đảng 

Được biết, tiền thuế do dân đóng góp: 5 đến 10% giữ lại cho Cơ sở. Số còn lại 40% nộp về Trung ương, 60 % giữ lại cho Địa phương (Tỉnh, Huyện và cấp tương đương)-Tiền thuế do dân đóng góp, dù nó nằm trong tay cấp nào cũng thuộc ngân sách Quốc gia, chỉ được chi vào công ích, không được hoang/lảng phí. 

Ở Việt Nam áp dụng thể chế nhứt nguyên, nhưng song trùng lãnh đạo – cấp nào có bộ máy Hành chánh thì cấp đó có Đảng bộ hoặc chi bô Đảng. Hễ có Chi bộ, Đảng bộ thì có Đại hội Đảng cấp đó theo nhiệm kỳ.

 

Theo thống kê

Nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho biết:

 -  Cả nước có 10.614 Đảng bô Cơ sở ( 8.295 xã, 1.714 phường và 605 thị trấn).

-  Cả nước hiện nay có 713 Đảng bộ cấp Quận, Huyện và tương đương trực thuộc tỉnh  (69 thành phố,  50 thị xã, 49 quận và 545 huyện).

- Cả nước hiện có 63 Đảng bộ Địa phương (58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương).

-  Đảng bộ, Chi bộ thuộc các Bộ, Ban, Ngành trên cả nước không sao kể xiếc –Hễ  nơi nào có  Đảng bộ, Chi bộ thì thì nơi đó có Đại hội  Đảng theo nhiệm kỳ.

 

Theo ước tính chi

Phải mất bao nhiêu tiền ngân sách quốc gia chi phí cho việc tổ chức các Đại hội Đảng các cấp, các Bộ, Ban, Ngành trên cả nước? - Số liệu này chắc Bộ Tài chính có biết rõ, nhưng chưa  hay không thể công bố. Thôi thì cứ ước lượng thô để có cơ sở suy gẫm: 

 

-  Chi phí liên quan đến Đại Đảng bộ Cơ sở . Xã phần lớn nghèo, Phường, thị trấn thì khá hơn. Bình quân khoảng 100 triệu đồng/cuộc thì phải tiêu tốn khoảng 1.061 tỷ đồng ( 100 triệu x 10.614 =1061 tỷ đồng).  

-   Chi phí liên quan đến Đại hội cấp Quận, Huyện và tương đương . Cũng có nghèo giàu khác nhau. Quân bình 2 tỷ đồng/cuộc thì phải tiêu tốn khoảng 1.426 tỷ đồng  (2 tỷ x 713 =1426 tỷ đồng).

-  Chi phí liên quan đến Đại hội cấp Tỉnh, Thành trực thuộc Trung ương rất lớn.  Riêng cấp địa phương nầy dường như  không phân biệt nghèo giàu, có khi nghèo, hàng năm phải xin ngân sách Trung ương trợ giúp mà chơi sang, nội quà tặng đại biểu cũng tỷ nầy qua tỷ nọ. Bình quân 15 tỷ đông/ cuộc thì cũng tiêu tốn 945 tỷ đồng ( 15 tỳ x 63 = 945 tỷ đồng). 

-  Chi phí cho Đại hội Đảng bộ các Bộ, Ban ngành các cấp - chắc chắn nghèo giàu có khác nhau,  nhưng thường thì “thợ rèn có dao ăn trầu”, chơi thả cửa. Xin chịu thua, không thể ước lượng nổi dầu chỉ ước lượng thô.

-  Chi phí liên quan đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chắc chắn “lớn thuyền lớn sóng”. Riêng Hội nghị lần thứ 13/khóa XII diễu võ vươn oai thấy muốn ngộp luôn – hãy chờ xem, nói trước trật.

 

Nếu tính chi phí Hội nghị Trung ương + Những chuyến đi công tác của các Bộ, ngành ở trong và nước ngoài + Các tiểu ban chuẩn vị văn kiện cho Đại hội Đảng toàn quốclần thứ XIII  thì số tiền lớn vô kể - hàng ngàn tỷ đồng chớ không phải ít?!.

 

Với mức tính khiêm tốn nêu trên, thì tổng chi phí liên quan đến Đại hội đảng các cấp trên toàn quốc lên đến 4.432 tỷ đồng. Thực ra con số này còn thấp hơn con số thực chi khi tính đúng tính đủ. Vớ 4.432 tỷ đồng nầy sẽ cứu được nhiều khổ nạn?.

 

Đưa con qua suối đến trường - Ảnh Facebook

   3/ Mới lạ là nạn dịch chưa qua, nạn quà lại đến

 

 Hậu quả của nạn dịch COVID 19, nhân dân đang thất nghiệp, khốn khó trăm bề,  Quốc Hội, Chính phủ có  “bật đèn” hay không mà nhiều Đảng bộ Địa phương  nào cũng “vung tay quá trán” chi quà tặng  hoang phí với những phần quà to tác phải qua đấu thầu, gây phản ứng dữ dội trong công chúng. Chẳng hạn như:

 

-- Tỉnh Quảng Bình: Theo ông Phan Thanh Cường, chánh Văn phòng Tỉnh ủy: Đã quyết định mở gói thầu trị  gía  2,2 tỷ ngân sách mua 600 cái cặp da xịn  để tặng cho 400 đại biểu và 200 khách mời dự Đại hội Tỉnh Đảng bộ – Công chúng kêu rêu quá, cũng theo ông Cường, Tỉnh ủy quyết định ngưng để “tiết kiệm”.

 

-- Tỉnh Quảng Trị: Theo ông Lê Quang Chiến, chánh Văn phòng Tỉnh ủy: Đã quyết định mở gói thầu 544 triệu đông ngân sách mua 500  Bình Hút tài Lộc” để tặng đại biểu Đại hội Tỉnh Đảng bộ - Cũng theo ông Chiến, Tỉnh ủy đã quyết định hủy gói thầu nầy.

 

-- Tỉnh Hà Tĩnh: Đã quyết định và chọn được thầu chi 2,1 tỷ đồng ngân sách mua sắm “vật tư” gồm 500 cái cặp tẳng đại biểu, số tiền còn lại làm huy hiệu và dùng trong trang trí cho Đại hội tỉnh Đảng bộ -  Đã chọn được thầu. 

 

-- Tỉnh Tuyên Quang: Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, chánh Văn phòng Tỉnh ủy xác nhận: Trước đây, Tỉnh đã duyệt chọn nhà thầu với gói thầu trị giá 2,5 tỷ đồng tiền ngân sách đo/may 428 bộ veston (chất liệu Italia (Ý), phụ liệu Đức và Nhựt) để tặng đại biểu và khách mời dự Đại hội Tỉnh Đảng bộ. Cũng theo ông Tuấn, mới đây,Tỉnh đã chỉ đạo hủy hợp đồng nầy.

 

-- Thành phố Đà Nẳng:: Tại cuộc họp Thông tin Truyên truyền, trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy Trần Đình Hồng cho biết: Trước đây định tặng đại biểu bộ veston và cà vạt cho nam, còn  nữ bộ áo quần dài.  Nhưng giờ đây thay đổi, thay cho tặng Veston, ào dài đổi lại  tặng sách, đó là ấn phẩm về Đà Nẳng với tên sách “Thành tựu và khát vọng”, mỗi cuốn giá 100 ngàn đồng..

 

..v.v…

Khi công chúng nheo lên nói về quà cáp Đại hội Đảng, có ý kiến cho rằng: “Suốt 5 năm trời người ta xả thân phục vụ  cho Tổ quốc, cho Nhân dân, một món quà nhỏ mọn khi dự Đại hội để đền ơn đáp nghĩa mà cũng nói ra nói vào”Theo tôi nghĩ, nói thế là ngụy biện, xin thưa rằng mọi quan chức làm việc  đều được trả công bằng lương tháng?.

 

Ước gì các Tỉnh,Thành trên cả nước học tập làm theo Quảng Bình, Quảng Trị, Tuyên Quang là ngưng chi quà cáp Đại hội Đảng ở địa phương mình, dành số tiền không nhỏ ấy chi cho xây dựng nhỏ lẻ và tế bần thì tốt biết mấy?.


Hết tháng nầy qua năm khác, các vị luôn hô hào học tập làm theo Cụ Hồ. Nếu không nhớ, tôi xin nhắc lời Cụ căn dặn rất xúc tích:“Cán bộ đảng viên phải cười sau, khóc trước dân”. -/-