09 octobre 2020

Chớ để lòng tốt của họ bị phản bội

Nguyễn Đình Cống

Họ là 14 giáo sư, nhà khoa học gốc Việt, nổi tiếng trên toàn thế giới, đang làm việc tại Liên hiệp quốc và các nước Mỹ, Nhật, Pháp, Úc, Canada, Bỉ, Singapore. Năm 2011 họ cùng nhau viết và gửi về nước một Bài chính luận dài trên hai vạn chữ với đầu đề  CẢI CÁCH TOÀN DIÊN ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC. Đó không phải là thư ngỏ, không phải là kiến nghị mà là một bài phân tích, đánh giá tình hình  cùng những suy nghĩ về cải cách cần thiết, cấp bách để phát triển đất nước. Nó thể hiện lòng yêu nước thương dân nồng nàn của những trí tuệ siêu việt. Nó được gửi cho lãnh đạo nhà nước và toàn thể nhân dân. Nhưng rồi lòng tốt đó đã bị lãnh đạo cho là tư tưởng của thế lực thù địch, bị xếp vào một góc kín nào đó trong hồ sơ của phản động. 


Tuy vậy, nhờ Internet mà một số người dân cũng biết được. Những người này ngấm ngầm sung sướng, bí mật chuyền cho nhau xem như một báu vật. Phải bí mật vì nếu để lộ ra rất dễ bị quy chụp, bị bắt bớ, bị tra khảo, tù đày.

Sắp tới Đảng sẽ phổ biến để toàn dân góp ý kiến cho Báo cáo chính trị trình đại hội 13. Thiết nghĩ song song với việc đó rất nên phổ biến rộng rãi tài liệu nói trên cho toàn Đảng toàn dân tham khảo, để đối chiếu, để so sánh với Báo cáo. Thiết nghĩ những người có lương tri, đặc biệt là những đại biểu dự đại hội các cấp của Đảng  nên và cần xem kỹ.

Tài liệu này hiện đang có trên mạng Google, gõ tìm đề mục : Ý kiến cải cách toàn diện để phát triển đất nước, hoặc đường dẫn : http://www.jaist.ac.jp/~bao/Writings/Caicachtoandien.pdf

Gần đây mạng Tâm Thức Việt (TTV)  phát trên Youtube toàn bộ tài liệu nói trên trong khoảng 120 phút. Vào Youtube, gõ tìm : “Ý kiến: cải cách toàn diện để phát triển đất nước”  sẽ được nghe đầy đủ.

Những tiêu cực, bất cập cần cải cách toàn diện được nêu ra vào năm 2011, cho đến nay không thuyên giảm mà còn tăng lên, vì vậy  những phân tích và ý kiến của 14 nhà khoa học Việt kiều không những vẫn giữ nguyên mà còn tăng giá trị. Thực chất những phân tích, những ý kiến đó không hoàn toàn do 14 người phát hiện ra đầu tiên mà chủ yếu họ đã tổng kết được  ý kiến của nhiều trí thức trong nước cộng với những phân tích và kiến giải của họ. Công lón của họ là đã hoàn chỉnh, hệ thống hóa thành một tài liệu có tính khoa học và thực tiễn cao, chứa đầy tâm huyết của giới tinh hoa Người Việt.

Bản phân tích của 14 nhà khoa học Việt kiu là một công trình rất có giá trị, là báu vật của đất nước. Thế nhưng bị một số người ngu dốt có quyền lực cho là tư tưởng thù địch rồi tìm mọi cách dìm đi, không muốn cho dân biết. Còn người dân Việt, khi tự nghĩ là người có hiểu biết thì rất nên tìm hiểu “Ý kiến cải cách toàn diện để phát triển đất nước”, đừng để cho Tuyên giáo Đảng tuyên truyền một chiều, trở nên u mê, bị nhồi sọ, bị tẩy não. Đừng để cho lòng yêu nước thương dân bị phản bội.