10 octobre 2020

Phạm Đoan Trang: Nếu tôi có đi tù...


Phạm Doan Trang

Gửi các anh chị em, bạn bè thân yêu của tôi.

Không ai mong muốn phải ngồi tù, nhưng nếu nhà tù là chỗ tất yếu ai đấu tranh cho tự do cũng phải đến, và nếu vào tù là để thực hiện một mục đích nào đó ta đã định trước, thì ta nên vào tù.

Tôi có một số mục đích định trước như vậy. Thế nhưng đi tù chỉ là bước đầu để thực hiện các mục đích này, còn muốn hoàn thành thì rất, rất  cần sự tiếp sức của các bạn.

Tôi tin cậy vào các bạn. Xin giúp tôi hoàn thành các mục đích sau, nếu tôi phải vào tù. Trân trọng cảm ơn tất cả.