18 septembre 2014

Gần triệu người kê khai tài sản, chỉ một bị kỷ luật vì không trung thực

Nguồn: Theo LDO

Thành Văn

Trong số hơn 944 nghìn trường hợp đã kê khai thài sản thu nhập (TSTN), chỉ có 5 người thuộc diện kê khai phải xác minh và chỉ duy nhất một người bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do kê khai không trung thực.

Những con số trên được đại diện Thanh tra Chính phủ nêu ra trong báo cáo công tác phòng , chống tham nhũng năm 2014 tại phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Tư pháp sáng nay (15.9).

Nhận định về thực trạng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho hay, tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp, ngày càng tinh vi, khó phát hiện do các đối tượng tham nhũng thường có chức vụ, có trình độ hiểu biết pháp luật, quan hệ rộng, liên kết với nhau thành các nhóm lợi ích. Tình trạng sách nhiễu, või vĩnh, phiền hà ở một bộ phận công chức, viên chức nhà nước vẫn diễn ra gây bức xúc đối với người dân và doanh nghiệp. Tham nhũng, lãng phí trong quản lý và sử dụng đất đai, tín dụng, ngân hàng, quản lý vốn và tài sản gây thiệt hại lớn về kinh tế, gây bất bình trong dư luận xã hội.

Đối với việc minh bạch tài sản, thu nhập, trong năm 2013 có 944.425 người đã kê khai tài sản thu nhập. Số người chậm kê khai tài sản thu nhập trong năm là 6,9 nghìn người. Có 5 người thuộc diện kê khai phải xác minh tài sản thu nhập, trong đó đã có 1 người bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do kê khai tài sản thu nhập không trung thực và 6 người bị xử lý kỷ luật do vi phạm thời hạn trong minh bạch tài sản thu nhập.

Nhận định về con số trên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho rằng việc công khai tài sản thu nhập để kiềm chế tham nhũng kết quả không như mong muốn, rất hạn chế. Nguyên nhân là do thiếu cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn và cán bộ công chức…

Ông Lượng thì nhận định, một trong những nguyên nhân là do việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức chưa tốt. Vẫn còn cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cao cấp vẫn thiếu gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan tổ chức đơn vị còn hình thức; một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng triển khai thiếu đồng bộ, kiểm tra đánh giá không thường xuyên nên tác dụng phòng ngừa còn hạn chế.

Vì thế, Thanh tra Chính phủ đề nghị QH xem xét sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự và các văn bản có liên quan theo hướng làm rõ hơn hành vi bà bổ sung các tội danh về tham nhũng, chức vụ bảo đảm sự thống nhất giữa Luật Phòng, chống tham nhũng với Bộ Luật hình sự, trong đó việc nội luật hóa những quy định của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Quy định cụ thể điều kiện miễn hoặc giảm hình phạt đối với người có hành vi tham nhũng chủ động khai báo, khắc phục hậu quả trước khi bị phát giác; quy định nghĩa vụ giải trình của người bị khởi tố, điều tra, truy tố về tội tham nhũng; kiểm soát việc trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Phạt vi phạm hơn 1.000 tỉ đồng

Về hiệu quả của thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, Phó Tổng thanh tra Trần Đức Lượng cho biết, đã triển khai 6.877 cuộc thanh tra hành chính và 150.932 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
Qua đó đã phát hiện 31,5 nghìn tỷ đồng, 3,7 nghìn ha đất; kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước 29,9 nghìn tỷ đồng và 2,6 nghìn ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 1,5 nghìn tập thể, 2,7 nghìn cá nhân; ban hành quyết định xử phạt vi phạm đối với nhiều tổ chức, cá nhân, với số tiền 1,1 nghìn tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 40 vụ, 47 đối tượng.

Theo Pháp luật TP. HCM