26 septembre 2014

RFA: Bản tin video sáng 25-09-2014


RFA: Bản tin video sáng 25-09-2014