27 septembre 2014

Chuyện cuối tuần


lLinh Nguyễn

Báo quân đội viết:
Phương án đánh giặc được thống nhất là chọn chỗ đường quẹo trong làng, các đội viên du kích đào thêm và đào to các hố cá nhân ra, mỗi hố có thể chứa từ hai đến ba người. Dưới mỗi hỗ, du kích cài sẵn một quả lựu đạn đã rút chốt. >> cái hố mà chứa được 3 người thì ít nhất nó phải sâu phải rộng đúng ko...? 

Báo quân đội viết:
Phương án đánh giặc được thống nhất là chọn chỗ đường quẹo trong làng, các đội viên du kích đào thêm và đào to các hố cá nhân ra, mỗi hố có thể chứa từ hai đến ba người. Dưới mỗi hỗ, du kích cài sẵn một quả lựu đạn đã rút chốt. >> cái hố mà chứa được 3 người thì ít nhất nó phải sâu phải rộng đúng ko...? thế thì nếu gặp mình thì mình sẽ bẫy lựu đạn bằng cách nhìn hình bên dưới.đó là rút chốt lựu đạn,nhét vào ống bơ.một bên cố định lựu đạn vào miệng hố.còn sợi dây chăng ngang sang bên kia miệng hố.nguy trang khẻo lẻo và thằng nào lọt vào cái hố đó thì đụng sợi dây lựu đạn văng ra khỏi ống bơ mỏ vịt lúc này đập vào và thế là đi đời thằng bán nước hoặc thằng xâm lược

.

Nguồn :FB LinhNguyễn