26 septembre 2014

NHÌN TỪ CAO TỐC HÀ NỘI - LÀO CAI


Minh Đan
Nứt niềm tin từ vết lún lương tâm
ngàn lời hứa rơi từ từ xuống đáy
lỗi cơn mưa, con người đổ vậy
có Bộ nào thừa nhận mình sai (?)Nứt niềm tin từ vết lún lương tâm
ngàn lời hứa rơi từ từ xuống đáy
lỗi cơn mưa, con người đổ vậy
có Bộ nào thừa nhận mình sai (?)
rút ngắn hành trình Hà Nội - Lào Cai
bằng chất lượng lòng tham
bằng thời gian non tuổi
cả trách nhiệm quanh co, gian dối
ôi con đường ai tội khi hư (?)
một trăm năm vui trọn kiếp người
không xây nổi một đời tử tế
ôm nỗi đau thêm vài thế hệ
bất an này thôi kệ sao cam...
26.09.2014
MINH ĐAN