27 septembre 2014

Triển lãm 'Cải cách ruộng đất’: Đâu là sự thật?

Nguồn:  Theo RFA



Triển lãm 'Cải cách ruộng đất’: Đâu là sự thật?