30 septembre 2014

Sinh viên Hồng Kông không nhượng bộ


Nguồn: Theo RFA
 
Trường thuật cuộc biểu tình của sinh viên Hồng Kong chống việc ứng cử viên tại Hồng Kông phải được Bắc Kinh chấp thuận.