28 septembre 2014

Tiểu thương chợ Tân Bình biểu tình

Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/

 
Khoảng 300 tiểu thương chợ Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, huôm thứ năm 25/09 đã đồng loạt biểu tình phản đối kế hoạch của chính quyền phá chợ cũ xây chợ mới