17 avril 2021

Đại sứ Việt Nam hoan nghênh lập trường và ủng hộ của Mỹ trên Biển Đông

VVOA Tiếng Vit


Hơn 200 tàu Trung Quc tp trung khu vc Đá Ba Đu, thuc qun đo Trường Sa, vào ngày 21/3/2021.

Đi din ca B Ngoi giao Vit Nam ti M, Đi s Hà Kim Ngc, va bày t “đánh giá cao” lp trường ca Hoa Kỳ trong vic duy trì các nguyên tc cơ bn đ đm bo trt t hàng hi da trên lut lng h các li ích hp pháp ca Vit Nam Bin Đông.


Phát biu ca đi din Vit Nam được đưa ra trong cuc hp trc tuyến vi Dân biu Joaquin Castro, đng Ch tch Nhóm ASEAN ca Quc hi Hoa Kỳ, Ch tch Tiu ban Phát trin quc tế, các t chc quc tế và tác đng xã hi ca kinh doanh toàn cu thuc y ban Đi ngoi H vin Hoa Kỳ, vào chiu 14/4, theo thông tin t Đi s quán Vit Nam ti Hoa Kỳ.

Gia bi cnh đang xy ra các din tiến căng thng do s kin Trung Quc điu hơn 200 tàu dân quân đến khu vc Đá Ba Đu, thuc qun đo Trường Sa mà Vit Nam cũng có tuyên b ch quyn, so vi Philippines, quc gia đng minh ca M, Vit Nam cho đến nay ngoài phát biu phn đi đng thái ca Trung Quc vn chưa có nhng hành đng mnh tay nào như triu tp đi s, gi kháng thư... như Philippines. Tuy nhiên, có th thy Hà Ni đang n lc tranh th s ng h ca quc tế, đc bit là Hoa Kỳ, trong vic bo v ch quyn và quyn li ca mình trong khu vc này.

Ti cuc hp, hai bên cũng đ cp đến “nhng din biến phc tp” khu vc Đá Ba Đu. Theo đó, Dân biu Castro khng đnh Hoa Kỳ “ng h mnh m” vic tôn trng ch quyn ca các nước khu vc, trong đó có Vit Nam, Đi s quán Vit Nam cho biết thêm.

Ngoài ra, Đi s Hà Kim Ngc cũng đ ngh chính ph và Quc hi Hoa Kỳ “quan tâm, dành nhiu ngun lc hơn na đ trin khai hiu qu quan h Đi tác Mekong - Hoa Kỳ” gia bi cnh dòng Mekong đang tr thành mt “mt trn” đi đu ln tiếp theo gia Trung Quc và Hoa Kỳ khi các hot đng khai thác ca Bc Kinh đang giết chết ngun li ca các quc gia thuc h lưu sông Mekong.

Đi vi các vn đ liên quan đến Đi dch COVID-19, ông Hà Kim Ngc ng li cám ơn Hoa Kỳ đã h tr Vit Nam và ASEAN trong công tác ng phó và hi phc kinh tế. Ông cũng đ ngh phía M to điu kin đ Vit Nam tiếp cn ngun vaccine COVID-19 ca M nhanh hơn, đng thi cp phép và chuyn giao công ngh đ Vit Nam có th hp tác trong vic sn xut vaccine.


16/04/2021