24 avril 2021

Phúc trình USCIRF 2021: Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống


Trang bìa phúc trình 2021 ca USCIRF. Photo USCIRF

Hôm 21/4, U ban T do Tôn giáo Quc tế ca Hoa Kỳ (USCIRF) ra phúc trình năm 2021 v tình hình t do tôn giáo Vit Nam, cho biết chính quyn vn liên tc bách hi các nhóm tôn giáo đc lp, vi phm t do tôn giáo có h thng, và dùng Hi C Đ đ công kích các chc sc tôn giáo có quan đim khác vi quan đim ca nhà nước. USCIRF cũng tái đ ngh đưa Vit Nam vào danh sách quc gia cn quan tâm đc bit (CPC).


M đu báo cáo, USCIRF viết: “Trong năm 2020, các điu kin t do tôn giáo Vit Nam nhìn chung có xu hướng ging như năm 2019.” USCIRF nhn đnh rng chính ph Vit Nam va thc thi Lut Tín ngưỡng Tôn giáo nhưng cũng vi phm t do tôn giáo mt cách có h thng, đc bit đi vi các nhóm tôn giáo đc lp và k c đi vi các nhóm tôn giáo được nhà nước công nhn.

Phúc trình ca USCIRF 2021 v tình hình t do tôn giáo Vit Nam, ngày 21/4/2021.

Liên quan đ
ến nhóm tín hu Tin lành Tây Nguyên, USCIRF cho biết uc tính có khong 10.000 người Hmong và người Montagnard vn không có quc tch vì chính quyn đa phương đã t chi cp s h khu và chng minh thư cho h - mà nguyên chính là đ tr đũa vic h không đng ý t b đc tin ca mình.

Vào tháng 2/2020 chính quyn đã can thip vic thu xếp tang l ca c Tăng Thng Giáo hi Pht giáo Vit Nam Thng nht Thích Qung Đ; vào tháng 8/2020 các tay côn đ được nhà nước ch đo đã tn công các tu sĩ Đan vin Thiên An xã Thy Bng, tnh Tha Thiên Huế, đòi cơ s tôn giáo này tr đt cho xã, theo phúc trình ca USCIRF.

Báo cáo cũng nêu trường hp tù nhân tôn giáo Nguyn Bc Truyn tuyt thc yêu cu được chăm sóc y tế và tù nhân tôn giáo Lê Đình Lượng liên tc b khước t vic đc sách kinh thánh trong tri giam.


 Liên quan đến Hi C Đ, USCIRF nhn đnh: “Năm 2020, Hi C đ được nhà nước hu thun cùng vi các t chc nhà nước làm nhim v tuyên truyn trc tuyến trên mng, đã gia tăng vic phân bit đi x và không khoan dung chng li các nhóm tôn giáo đc lp, các linh mc Công giáo, các nhóm Tin lành người Thượng, và các tín đ Cao Đài đc lp.”

Hội Cờ Đỏ đã hoạt động từ năm 2017 và đã tham gia vào các vụ tấn công bạo lực nhằm vào cộng đồng Công giáo. Mặc dù được cho là đã giải thể vào năm 2018, nhưng hội này đã chuyển sang hoạt động trên mạng ngày càng mạnh hơn.

Báo cáo 2021 của USCIRF

“Hi C Đ đã hot đng t năm 2017 và đã tham gia vào các v tn công bo lc nhm vào cng đng Công giáo. Mc dù được cho là đã gii th vào năm 2018, nhưng hi này đã chuyn sang hot đng trên mng ngày càng mnh hơn,” USCIRF cho biết thêm.

USCIRF đ ngh B Ngoi giao Hoa Kỳ đưa Vit Nam vào danh sách quc gia cn quan tâm đc bit (CPC), cùng vi các quc gia khác là Nga, n Đ, Syria. Hin ti đã có 10 nước nm trong danh sách CPC, trong đó có Myanmar, Trung Quc, Triu Tiên.

T Kon Tum, mc sư Tin lành Đng Christ A Đo, nói vi VOA rng ông đng tình vi phúc trình ca USCIRF. Ông cho biết thêm rng Hi thánh Tin lành Đng Christ do ông làm qun nhim liên tc b chính quyn sách nhiu:

“H vn gây khó khăn do Hi thánh Tin lành Đng Christ, h chưa công nhn, chưa cho phép chúng tôi th phượng Chúa mt cách yên n.”

“Hi thánh Tin lành Đng Christ tnh Phú Yên b h ngăn tr, không cho nhóm th phượng, h ngăn tr nim tin tôn giáo ca người dân.”


USCIRF đ ngh chính ph Hoa Kỳ khuyến khích Vit Nam chnh sa Lut Tín ngưỡng Tôn giáo và to điu kin tt hơn cho các nhóm tôn giáo chưa được công nhn; đ ngh ngưng sách nhiu các nhóm tôn giáo đc lp, đc bit là nhóm tôn giáo người Hmong theo đo Tin lành Tây Nguyên.

Ngoài ra, USCIRF còn đ ngh Quc hi Hoa Kỳ c các đoàn ph trách nhân quyn và t do tôn giáo đến Vit Nam, thăm gp các tù nhân lương tâm và tôn giáo, đin hình như trường hp ca ông Nguyn Bc Truyn, và kêu gi Vit Nam phóng thích h.

22/04/2021

Phúc trình USCIRF 2021: Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống (voatiengviet.com)  Úc hủy các thỏa thuận Vành đai-Con đường, Trung Quốc phẫn nộ

RReuters

 

Ngoi trưởng Úc Marise Payne.

Úc ngày 21/4 hy hai tha thun gia bang Victoria vi Trung Quc liên quan ti Sáng kiến Vành đai-Con đường ca Bc Kinh khiến tòa đi s Trung Quc ti Canberra cnh báo quan h song phương, vn đã căng thng, s xung dc.


Theo quy đnh mi ca Úc, Ngoi trưởng Marise Payne có quyn duyt xét các tha thun mà các tiu bang hay các trường đi hc Úc đt được vi các nước.

Bà Payne loan báo quyết đnh hy 4 tha thun, trong đó có 2 tha thun gia bang Victoria vi Trung Quc, vào năm 2018 và 2019, v hp tác vi Sáng kiến Vành đai-Con đường vn là du n ca Ch tch Tp Cn Bình v thương mi và h tng cơ s.

“Tôi xem 4 tha thun này không phù hp vi chính sách ngoi giao ca Úc hay đi nghch vi các quan h ngoi giao ca chúng tôi,” bà nói trong mt tuyên b.

Tòa đi s Trung Quc ti Úc lên tiếng “hết sc bt bình và cc lc phn đi” đng thái này vào cui ngày 21/4.

Quan h song phương căng thng t năm 2018 khi Úc tr thành nước đu tiên công khai loi công ty công ngh khng l Huawei ca Trung Quc ra khi mng lưới 5G ca Úc. Các mi quan h tiếp tc t đi vào năm ngoái khi Úc kêu gi mt cuc điu tra đc lp v ngun gc virus corona bùng phát.

Vào tháng 12 năm ngoái, Quc hi liên bang Úc ban quyn ph quyết các tho thun ca các tiu bang vi nước ngoài gia nhng tranh cãi sâu sc v ngoi giao vi Trung Quc, vn dn ti mt lot các chế tài thương mi lên hàng xut khu ca Úc t rượu vang cho đến than đá.

Mt s nước lo ngi là chương trình cho vay trong Sáng kiến Vành đai-Con đường s đưa đến các món n không bn vng cho các nước đang phát trin, trong đó có các đo quc khu vc Thái Bình Dương.

22/04/2021

Úc hủy các thỏa thuận Vành đai-Con đường, Trung Quốc phẫn nộ (voatiengviet.com)