05 avril 2021

Lãng phí chính trị


Trần Trường Sa

 

ĐBQH của Đảng

Hôm trước, nghe TV bảo ông Vương Đình Huệ được bầu làm CTQH khóa 14 thay bà Ngân; nay lại nghe TV bảo 3 ông gì đó được bầu làm Phó CTQH  (không nghe nói khóa mấy!). Tôi lấy làm hơi ngạc nhiên! Do hiếm khi theo dỏi mấy vụ này nên không rỏ các khóa trước có như thế không?! Tôi nhớ hình như là ông Hùng chỉ giao cho bà Ngân chức CTQH sau ngày tôi đi bỏ phiếu năm 2016! (Già rồi, nhớ trước quên sau, nên không chắc là nhớ đúng!)


Có bạn trên Face còn bảo ông Huệ được bầu làm CTQH khóa 15, trong lúc tôi chưa đi bỏ phiếu năm 2021 (thẻ cử tri bầu QH khóa 15 và HĐND các cấp chưa được phát)!

Dù gì thì đây cũng là sự lãng phí chính trị quá lớn!

Tại sao bà Ngân được miễn nhiệm khi chỉ còn vài tháng nữa mới hết nhiệm kỳ và có lẻ QH khóa 14 không còn phiên nhóm họp nào nữa? (Việc này có thể kích thích nhiều thông tin đồn thổi tào lao không đáng có gây rối loạn chính trị xã hội!).

Quốc Hội khóa 14 không có đủ tư cách để bầu ra CTQH khóa 15 (về mặt chính danh chưa biết hơn 500 vị đại biểu quốc hội khóa 15 là những ai cả!). Thế thì bầu CT và PCT mới để làm gì? Để định hướng cho QH khóa 15 (chưa hình thành) hay sao?. Nếu đúng như vậy thì quá lãng phí, vì việc định hướng là việc của Đảng. Ông Trọng đã từng nói “Hiến pháp là văn bản pháp lý quan trọng nhất sau nghị quyết của Đảng”. Đảng định hướng cả Hiến pháp còn được, sá gì mấy cương vị CT và PCT Quốc hội chỉ mang tính nhiệm kỳ!

Dẫu rằng, các cuộc bầu cử trên chỉ có duy nhất một ứng cử viên, nhưng làm việc gì cũng nên theo trình tự hợp lý (đúng quy trình). Theo ngôn ngữ Việt nam, trong trường hợp chỉ có một ƯCV hay một phương án thì nên gọi là “biểu quyết”. Người tham gia bỏ phiếu ‘thuận’ hay phiếu ‘chống’. Tiếng Việt phong phú hơn các thứ tiếng khác là ở chổ ấy, nên tận dụng để phát huy!

Nghe đâu QH sắp mãn nhiệm cũng sẽ bầu CTN và TT trước khi về nghĩ ?! Thế thì, ĐB QH khóa 15 sẽ làm gì trong kỳ họp đầu tiên? Họ lại bầu CT và PCT QH, CTN và TT ư?! Dĩ nhiên là mỗi cương vị cũng chỉ có một ƯCV (do khóa trước giới thiệu). Kết quả vẫn như củ! Quá lãng phí! 

Ở đây không đề cập đến lãng phí về thời gian tiền bạc của các đại biểu ngồi họp, chi phí ăn ở, chi phí cho các đài báo đưa tin … Một sự lãng phí rất lớn là ‘lãng phí chính trị’.

Công việc chính yếu của QH là soạn thảo luật, các ĐBQH càng mất nhiều thời gian vào nhiều lần chọn l ãnh đạo (không thay đổi theo dự kiến) như thế thì càng ít thời gian, trí tuệ dành cho việc thẩm định các dự luật.

Trước đây từng nghe ông Dũng chỉ đạo bộ này, bộ kia soạn thảo luật này luật nọ! Tôi nghe thấy hơi lạ! Lẻ ra việc biên soạn các bộ luật là phải thuộc về các tiểu ban của QH, các bộ bên chính phủ chỉ có quyền góp ý chổ này, chổ kia có trở ngại trong thực hiện hay không mà thôi. Nay nghe khóa 15 QH có nhiều đại biểu chuyên trách hơn, không biết có soạn được những bộ luật cần thiết không, hay chỉ ngồi biểu quyết các dự luật nơi khác đưa đến!

Bao giờ tách bạch, việc ai nấy làm. Công việc không chồng chéo, không trùng lặp lúc ấy mới thôi ‘lãng phí chính trị’

02/04/2021