20 avril 2021

HẢI NAM, CON TRAI CHỊ THUÝ HẠNH LÊN TIẾNG


HẢI NAM

Đất nước ta/nhân dân ta hiện nay đang bị một nhóm người hèn với giặc/ác với dân cai trị. Chúng núp bóng dưới cái tên Đảng viên Đảng csVn, chúng là một nhóm giặc NỘI XÂM, chúng đang tàn phá quê hương ta/ bóc lột xương máu của đồng bào ta!!!

Nguyễn Thúy Hạnh và
HẢI NAM


Mẹ của tôi Nguyễn Thúy Hạnh là một con người yêu quê hương đất nước sâu sắc, mẹ thương xót/ đồng cảm và đứng về phía những đồng bào đang bị bè lũ giặc nội xâm này bách hại. Khi những con người công chính đang hết lòng vì quê hương vì đồng bào mà phải chịu cảnh lao tù như mẹ của tôi Nguyễn Thuý Hạnh thì tôi khẳng định một điều rằng đất nước ta/ dân tộc ta sẽ bị kéo sâu vào một màn đêm tăm tối, một đoạn trường đầy thống khổ mà còn xa nữa dân tộc ta mới có thể thấy ánh bình minh.

Cũng bởi vì những người tốt trên đất nước này còn ít quá, họ không lên tiếng !!!

Thật thấm thía cho câu nói :” Xã hội không tồi tệ khi kẻ xấu lộng hành, xã hội tồi tệ khi người tốt không lên tiếng chống lại bất công”.

Bắt mẹ tôi Nguyễn Thuý Hạnh đi rồi, còn ai dám lên tiếng chống lại bè lũ giặc nội xâm đây?!!!

Hải Nam