15 avril 2021

KỈ LỤC DÀI LÂU

Trương Tuần

- Lâu chả gặp cụ, hôm nay đố cụ một phát cho thể dục bộ não.

- Đố thì đố, chuyện nhỏ như con thỏ.

- Đố cụ ở ta cái gì có kỉ lục dài lâu nhất ?

- 4000 nằm lịch sử,

- No, đó là lịch sử.

- À, có nhiều lãnh đạo hội đoàn mần đến 15, 20 năm.

- Thì vưỡn !

- Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đến hơn 10 năm vẫn ỳ ạch..

- Thì vưỡn !

- Vụ án Hồ Duy Hải cũng kéo dài hơn chục năm.

- Thì vưỡn ! Còn gì nữa không ?

- Chịu rồi.

- Còn một việc rất hệ trọng mà dài lâu đến hơn 15 năm.

- Cái gì ? Nói ngay.

- Cụ hết sức bình tĩnh, Đó là LUẬT BIỂU TÌNH, LUẬT LẬP HÔI...mấy khóa QH và vưỡn chưa xong. 

- Ôi sao cụ lại anh minh sáng suốt thế nhỉ.

- Thì VƯỠN...

Thứ năm ngày 1 tháng 4 năm 2021

Nguồn: Theo Trần Nhương