03 avril 2021

LUẬT TRỜI

Trương Tuần

- Kính cụ, từ năm con Chuột đến giờ mới gặp nhau. Chẳng hay cụ có gì vui không ?

- Vui cái cóc khô gì !

- Ấy chết sao cụ lại tiêu cực thế ?

- Mất hết lòng tin rồi thì tích cực cái cóc khô gì !

- Sao vậy, đầu xuân cụ chia sẻ cho vơi nỗi lòng.

- Thì cụ cứ nhìn xem toàn bọn tay nhúng chàm, cường hào ác bá, tham ngập miệng...

- Bọn nào thế cụ ?

- Tôi chả nói, cụ nhìn thì biết !

- Thế còn chỗ nào tin được không ?

- Tôi chỉ còn tin vào luật QUẢ BÁO, LUẬT TRỜI sẽ linh ứng.

- Cụ chỉ được cái nói đúng...

- Thì VƯỠN...

 

Thứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2021 8:59 AM

Ngun : TranNhuong.net