samedi 11 janvier 2020

Đồng Tâm và quyền nổi loạn

Lê Minh Nguyên
Trong khoa học chính trị, quyền nổi loạn là quyền hoặc nghĩa vụ của người dân của một quốc gia nhằm lật đổ một chính quyền có hành động chống lại lợi ích chung của người dân hoặc đe dọa sự an toàn của người dân mà không có lý do chinh đáng.
Cướp đất dân thì chính quyền là một đảng cướp có tổ chức.

Lịch sử đông tây kim cổ cho thấy quyền nổi loạn đã được thực hiện dưới hình thức này hay hình thức khác, khi chính quyền đã trở thành một băng đảng tội phạm.
Niềm tin vào quyền này đã được sử dụng trong các cuộc cách mạng khác nhau, bao gồm Cách mạng Pháp, Cách mạng Nga, Cách mạng Iran...
Quyền nổi loạn thường có tiến trình đi từ ôn hoà đến bạo lực, những bước biểu lộ của nó là:
-Biểu tình ôn hoà và hợp pháp
-Biểu tình ôn hoà và bất hợp pháp
-Biểu tình không ôn hoà và bất hợp pháp
-Vũ trang và bạo lực

Người Cộng Sản họ chuộng giải pháp đường tắt của “vũ trang và bạo lực”. Tướng Văn Tiến Dũng trong sách Đại Thắng Mùa Xuân 1976 ngay phần đầu ông dành để ca ngợi bạo lực cách mạng.
Cướp đất dân làng Đồng Tâm, dân Thủ Thiêm, vườn rau Lộc Hưng, Văn Giang, buôn Ea Nao ở Đak Lak, Dương Nội, Thạnh Hoá ở Long An, Tiên Lãng ở Hải Phòng và biết bao nhiêu vụ khác nữa ở khắp mọi miền của đất nước, đưa đến tình trạng dân oan mỗi ngày một đông, trong khi các băng đảng của lợi ích nhóm do nhà nước bảo kê ngày càng thu tóm hết tài sản quốc gia vào trong tay một thiếu số nhỏ bao quanh các nhân vật lãnh đạo trong Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN. Tóm lại, toàn bộ tài sản quốc gia chỉ nằm trong tay một thiểu số nhỏ chừng độ 500 nguời. Chế độ CS với lý tưởng thiên đàng địa giới mà bà Dương Thu Hương diễn tả là một thiên đường mù, bây giờ nó đích thực là một chế độ đạo tặc (kleptocracy).
Khi chế độ trở thành đạo tặc thì sứ mạng của người dân là hành xử quyền nổi dậy để thay thế nó, xây dựng một thể chế mới để phục vụ và bảo vệ dân.
Sự sinh tồn của quốc gia dân tộc là sự sinh tồn của những công dân trong quốc gia dân tộc đó.
Ngày nay, quốc gia và dân tộc Việt Nam, bên ngoài bị ngoại bang xâm lấn, bên trong bị chế độ đạo tặc hoành hành. Cho nên, quyền nổi loạn cần được sử dụng để dân tộc này tránh bị diệt vong.

Lê Minh Nguyên
10/1/20