mercredi 8 janvier 2020

AI MỊ DÂN?


1.
Quan  tham do Đảng sinh ra.
Từ Bộ Chính Trị, Đinh La Thăng gào:
”Trung thành với Mác Lê Mao”.
Hãy noi gương Bác cựu trào Hải Heo.

Thủ Thiêm, chiếm đất dân nghèo.
Liên Trì san phẳng, trăng treo bóng Chùa.
Sáu Cang địa tặc Ba Đua
Dìu Thăng vào ngục mấy mùa tù giam.

2.
Thăng nhường ghế, Thiện Nhân làm
Bí thư “giọng Bắc, người Nam, không lừa”

Thủ Thiêm khiếu kiện, trình, thưa.
”Mị dân” hứa hẹn, đổ thừa nhiễu nhương.
Buồn tình, Nguyễn thị Thùy Dương
ném giầy thấm đất gió sương máu đào.

Dân phòng cơ động tràn vào.
Lộc Hưng, Xóm Đạo Vườn Rau, tan tành.
Bà con đâu được an lành,
Nghèo nàn ăn Tết chung quanh xà bần.

Thiện không “hát”, ác lừa dân.


Lộc Hưng, ngày giáp Tết.
Đoàn Thuận