21 novembre 2020

BÁN MÈO

Thái Bá Tân

Chúng, quan tham cộng sản

Đang uống rượu nghìn đô.

Bằng tiền dân, hẳn thế.

Bụng anh ách vì no.

Còn kia, dân lao động.

Một bà già nhẳng nheo,

Ngồi phơi mình giữa phố

Rao bán hai chú mèo.

Chắc hai chú cũng đói

Như chủ chúng, cụ già.

Đói vì phải đóng thuế

Nuôi quan tham nước ta.