13 novembre 2020

Những Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương bị kỷ luật, khởi tố 'trước thềm' Đại hội Đảng

LInh Anh - Văn Kiên

TPO - Từ tháng 1/2020 đến nay, đã có 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 3 Ủy viên Trung ương Đảng còn trong độ tuổi tái cử nhiệm kỳ sau, bị xử lý kỷ luật, thậm chí có trường hợp còn bị khởi tố, bắt tạm giam.LInh Anh - Văn Kiên

https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhung-uy-vien-bo-chinh-tri-uy-vien-trung-uong-bi-ky-luat-khoi-to-truoc-them-dai-hoi-dang-1747497.tpo