14 novembre 2020

HAI MẶT

Thái Bá Tân

 

Nhiều “nhân sĩ yêu nước”

Trong quán nhậu, hàng ngày

Chửi đảng và chính phủ.

Chửi hay như hát hay.

Họ đang “bức xúc” lắm

Với thế thái, nhân tình.

Nhưng cái “bức xúc” ấy

Chỉ giữ lại cho mình.

Là vì lên đài báo,

Cũng chính những người này

Khen đảng và chính phủ.

Khen hay như hát hay.

Người ta chỉ một mặt.

Các ông này lại hai.

Một mặt ở quán nhậu.

Một mặt trên báo đài.