19 novembre 2020

Thơ Thái Bá Tân: NGỦ DẬY, XEM ĐẠI HỘI ĐẢNG, NGHĨ VẨN VƠ


Tiếng Việt thêm từ mới
Là Hoa Hậu Bán Diêm.
Người mua cái diêm ấy
Là quan lớn búa liềm.
Giật mình, thậm chí sợ,

Nghe bài Quốc Tế Ca.

Giờ có bao nhiêu nước

Hát nó, ngoài nước ta.

“Vùng lên, hãy phá bỏ…

Hỡi giai cấp công nông.

Vì tương lai tương sáng

Một thế giới đại đồng”…


Đã thế kỷ hăm mốt,

Thời hội nhập, toàn cầu

Còn “vùng lên”, “lật đổ”.

Ta đang đi về đâu?

*

Đại hội đảng hoành tráng,

Khí thế rất hào hùng.

Thế mà có đứa nói

Đại hội lần cuối cùng.

*

Muốn biết một đất nước

Có dân chủ hay không.

Hãy xem đất nước ấy

Có đối lập hay không.

Nước nào đối lập mạnh,

Ở đấy dân chủ cao.

Nước nào “nhất trí lớn”,

Thì chẳng có tẹo nào.

*

Ngẫu nhiên ư? Có thể.

Cũng có thể là không -

Nước nào nhiều màu đỏ,

Nước ấy lắm bất công.

Màu đỏ - màu cách mạng,

Bạo lực và chiến tranh

Mà người phải hứng chịu

Lại chính là dân lành.

*

“Phải sáng suốt lựa chọn

Người có đức có tài”.

Đúng lắm, nhưng xin hỏi:

Chọn từ đâu, chọn ai?

Là vì, trong danh sách

Được bầu chọn lần này

Toàn những khuôn mặt cũ,

Đầy tai tiếng lâu nay.

Không có khuôn mặt mới

Thì chọn ai, ngoài mình.

Đúng là một cách nói

“Sáng suốt” và “tài tình”.

*

Thường các bác cộng sản

Là ghét Mỹ nhất đời.

Nhưng chính họ, cộng sản,

Lại yêu Mỹ nhất đời.

Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc,

Trùm cộng sản trước đây,

Có một câu chân thật

Về nước Mỹ thế này:

“Thực tế là thực tế,

Được chứng mình từ lâu:

Nước nào bạn với Mỹ,

Nước ấy sẽ mạnh giàu”.

Sau câu nổi tiếng ấy,

Hắn sang Mỹ, và rồi

Chính hắn, trùm cộng sản

Đã đội mũ cao bồi.

*

Ông Lê-nin, ông Mác

Đã chết ở nước mình.

Nhưng hai ông vẫn sống

Với đảng ta quang vinh.

*

Thường những người cộng sản

Không hiểu Mac, Lê-nin.

Những người chống cộng sản

Rất hiểu Mac, Lê-nin.

*

Nếu ngẫu nhiên được chọn

Vào chức tổng bí thư,

Xin thề có trời đất,

Nhất định tôi khước từ.

Vì làm anh cộng sản

Không có gì hay ho.

Làm trùm của cộng sản

Lại càng không hay ho.

Tôi rất sợ cộng sản.

Sợ từ xưa đến nay.

Nhất là sợ nhân quả

Và nghiệp báo sau này.

*

Nói chung là rất nản.

Chỉ hy vọng mỏng manh

Thằng Tàu Cộng sụp đổ

Sẽ đỡ cho nước mình.

Mà nó sẽ sụp đổ.

Chắc không phải chờ lâu.

Vậy thì mong nó sụp.

Tiên sư cái thằng Tàu.

*