11 novembre 2020

Đại hội 13: TẠI SỐ 13 !

1.
Ngài Tổng Chủ tịch tuổi xế chiều,
vẫn lò nhóm lửa cháy liu riu,
lo “trong sạch hóa” đảng toàn trị,
”thị trường định hướng” sợ phiêu diêu.

Hai trăm chiếc ghế cấp ủy viên,
”cán bộ chiến lược” lo tranh quyền,
thanh trừng, đấu đá, nhiều diễn biến.
Giáo dục văn hóa lắm tật nguyền.

Tham nhũng tăng trưởng, nợ công cao.
Dân oan khiếu kiện thành phong trào.
Nhà tù trại giam phát triển mạnh.
Băng “tư bản đỏ” càng siêu giàu.

2.
Tại số 13, đường lối này.
Tứ Trụ nay còn Ba Cột cây:
phi nhân, phi pháp, công an trị.

Dân mong thể chế sớm đổi thay.

Thảo Điền, 2020
Đoàn Thuận