07 novembre 2020

TÔI ĐỐ CỤ


Trương Tuần

- Viruts Vũ Hán làm ta ít gặp nhau quá, chán ngắt cụ ạ.

- Thì vưỡn.

- Hôm nay gặp nhau, làm tý đố đá cho vui đi cụ.

- Thì cụ nổ đi.

- Tôi đố cụ ở ta cái gì thường 100% ?

- Xem nào...À uống bia, zo zo 100%, chăm phần chăm

- Còn gì nữa cụ nghĩ đi.

- Chịu.

- Bầu cử, nơi nào cũng 100%. Tài đến thế là cùng.

- Tôi xá cụ mấy lễ, cụ siêu nhân quá đi.

- Thì VƯỠN.... 

 

6 tháng 11 năm 2020 

http://trannhuong.net/tin-tuc-55139/toi-do-cu.vhtm