09 novembre 2020

NƯỚC DÂN CHỦ TỰ DO

Trần Bang


NƯỚC DÂN CHỦ TỰ DO

Có một ghế Tổng thống

Mà mấy Đảng tranh giành

Dân thả sức lựa chọn

Người tài đức anh minh

Nhưng nếu không như ý

Dân có quyền biểu tình

Đuổi, để bầu người khác

Hợp ý dân mới thôi


Tổng thống, có quyền nhất

Ban hành và Thực hiện

Luật quốc hội (đã) thông qua

Không ra ngoài Hiến Pháp

Quyền Tổng thống giới hạn

Trong Hiến pháp đã cho

Quyền, Hiến Pháp không ghi

Thuộc tiểu bang, dân chúng

Nếu Tổng thống làm sai

Dân, báo chí sẽ la

Và tối cao pháp viện

Chặn lệnh trái của Ngài

Nếu Tổng thống vi hiến

Quốc hội sẽ chất vấn

Tội nặng sẽ mở toà

Luận tội và phế truất!

...

Tổng thống Mỹ sướng không?

Có như các ông hoàng

Ở quốc gia phong kiến

Hay Đảng trưởng độc tài?

...

NƯỚC ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ

Những quốc gia Đảng trị

Nói do dân, của dân...

Nhưng Đảng trên hiến pháp

Đảng trưởng trên quan toà

Nếu Đảng trưởng vi hiến

Đảng sẽ ra nghị quyết

Sửa hiến pháp theo mình

Đảng rất sợ có luật

Dân tự do... biểu tình...

Đảng luôn luôn anh minh

Đảng sáng suốt, tài tình

Đảng luôn luôn vô địch

Luôn chiến thắng dân mình!

Đảng chỉ sợ đồng chí

Bồn tốt, mười sáu vàng

...

MƠ VỀ NƯỚC VIỆT NAM

Khi dân trí tiến bộ

Khi dân khí hiên ngang

Chỉ một đốm lửa nhỏ

Lịch sử sẽ sang trang

Nước thực sự độc lập

Dân thật sự tự do

Dân chủ và tiến bộ...

Nước hùng cường, ấm no!