29 novembre 2020

Thơ Đoàn Thuận: TRƯỚC QUỐC HỘI, KHÓA XIV.

Bộ trưởng lấp liếm điều thị phi.
Bơ Khấp chất vấn thay cử tri.
”Tôi hỏi, Bộ không hiểu gì cả”
”Không hiểu” vì dốt hay ù lì.

Chánh án thẩm phán, viện tối cao.
Ngồi trên pháp luật, vẫn tự hào:
”Có sai, nhưng không thay bản chất”.
Dao thớt chợ trời làm chứng sao?

Ba ngàn công an, đêm tối tăm,
giết một lão nông chống “nội xâm”.
Chiếc dép Thủ Thiêm ném đại biểu
nhắc lời khiếu kiện qua nhiều năm.

Giáo Dục đào tạo ra lái buôn
Buôn bằng, bán điểm, ghế chính trường.
Học phí tăng cao, trường công giảm.
Giáo khoa sách mới, hàng công thương.

Phi pháp, phi nhân, chỉ cường quyền.
Nằm trong tù ngục bao ủy viên.
Đâu phải “phản động” hay “thù địch”.
Sao dám nghịch đảng, hại dân hiền ?.


Thảo Điền, 2020
Đoàn Thuận