03 novembre 2020

Đại hội 13 giữa nói và làm

Lê Vinh Danh

Nói:khuyến khích, bảo vệ cán bộ, Đảng viên có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Làm: Ngày 23 tháng 10 năm 2020, cách hết chức vụ trong Đảng, cách chức Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng  của Ông Lê Vinh Danh với cái mũ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Ông Danh là Bí thư Đảng uỷ, hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng đã dám nói lên sự thực trong vấn đề nghiên cứu tại đại học do ông làm hiệu trưởng:  “...Chứ còn chủ nghĩa xã hội theo kiểu của Việt Nam mình không có thật trong cuộc sống thì nghiên cứu cái gì về đó”...


Trong giai đoạn ông làm hiệu trưởng, trường Đại học Tôn Đức Thắng có thời điểm lọt vào Top 2 đại học tốt nhất Việt Nam và Top 250 đại học phát triển bền vững nhất thế giới[3].

Ông cũng:

  1. Ủy viên Ban chấp hành trung ương Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
  2. Ủy viên Hội đồng tư vấn kinh tế trung ương, Mặt trận tổ quốc Việt Nam (2000-2015).
  3. Ủy viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu phát triển Tp. Hồ Chí Minh.
  4. Ủy viên Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
  5. Thành viên Viện khoa học xã hội và chính trị Hoa Kỳ (AAPSS: American Academy of Political and Social Science) từ năm 2005.
  6. Thành viên Hiệp hội kinh tế Hoa Kỳ (AEA: American Economic Association) từ năm 2005.
  7. Thành viên Hiệp hội quản trị tài chính quốc tế (FMA: Financial Management Association International), Hoa Kỳ, từ tháng 10 năm 2010.