lundi 6 janvier 2020

Tự mừng


Thơ Bùi Minh Quốc


Minh Quốc thong dong đáo bát tuần
Thân còm, tóc bạc vẫn hồn xuân
Đường thơ vững bước đường tranh đấu
Càng đấu nghe càng săn chắc gân
Nhằm thẳng bạo quyền thơ phóng bút
Giật phăng mặt nạ lũ manh tâm
Thơ quyết cùng dân đòi chúng trả
Món nợ QUYỀN DÂN xương máu dân

04/01/2020