19 novembre 2018

Bản đồ Ba Sáu Bảy.

. Đoàn Thuận
1.
Quan trên “hứa xử lý”
hồ sơ những tội đồ.
Vậy,”hãy lập bàn thờ
bản đồ 3  6  7.”


. Cướp ngày quyết che đậy
bằng quyền lực búa liềm
sửa dự án Thủ Thiêm,
làm bao điều khuất tất.
.
”Lấy hạ tầng đổi đất”
áp chế bóc lột dân
gây ra cảnh cơ bần
khổ đau hai thập kỷ.
.
2.
Bọn cạp đất ám khí
chạy trốn tội tham ô
”hãy lập đi bàn thờ
bản đồ Ba, Sáu, Bảy.”
.
Thủ Thiêm, 11/2018.
Đoàn Thuận