24 novembre 2018

TỤC NGỮ MỚI


Trương Tuần


- Cụ ơi, đêm qua tôi nghĩ được mấy câu tục ngữ mới.

- Xin cụ cho đệ nghe xem.

- Câu thứ nhất: GIẦU VÌ ĂN ĐẤT, NHẬP THẤT VÌ ÔNG ĐỊA.

- Hay quá, đúng cái tình trạng hôm nay. Còn câu nào không cụ.

- Câu thứ hai: CÓ TIỀN THÀNH NGƯỜI HIỀN TRONG SẠCH.

- Rất đúng đấy cụ ạ.

- Câu thứ ba: NÉN BẠC ĐÂM TOẠC HỆ THỐNG.

- Ô hay thật, câu này khái quát thì hiện tại.

-Câu thứ tư: TƯỚNG TÀI BẢO KÊ GÊM BÀI THÀNH TƯỚNG ĐI ỈA. Câu thứ năm: NHIỀU CHỖ XẤU XA, KHÔNG PHẢI DO TA MÀ DO BỌN ĐỊCH.

- Truyền hay là hay.

- Câu thứ sáu: CẤP DƯỚI CÓ TIỀN, CẤP TRÊN THÀNH CẤP DƯỚI. Câu thứ bảy: VÌ AI MÀ SAI BE BÉT, CHỈ HAY NÓI PHÉT CÒN HÉT RA LỬA...

- Sao cụ tài nghĩ lắm câu hay thế. Cụ xứng đáng kết nạp vào Hội văn chương nước nhà.
- Thì VƯỠN nhưng...chưa có ai chống lưng. He he 

 http://trannhuong.net/tin-tuc-53807/tuc-ngu-moi.vhtm