16 novembre 2018

HƯ ĐỐN TOÀN TẬP


Trương Tuần


Ôi cụ, sao sắc diện phờ phạc, nhầu nhĩ thế kia ?

- Đêm qua mất ngủ, đau lắm cụ ơi.

- Đau bao tử hay tiền liệt tuyến ?

- Đau cơ thể mình còn đỡ, đau đời cụ ạ !

- Đau đời ?

- Đau lắm dân nuôi từ bữa ăn, tấm áo, đồng lương, cho ăn cho học, cho vị trí làm quan nên người mà hư đốn phản phúc.

- Cụ nói ai vậy ?

- Thì đấy, một số vị thứ bộ trưởng, tướng lĩnh, chủ tịch ủy ban nhân dân...và còn hơn thế nữa..

- Chứng tỏ học hành tu dưỡng như nước đổ đầu vịt. Các vị này chém gió dạy dỗ nhân dân, quát nạt, vênh váo khiếp lắm cụ ạ

- Hư hỏng toàn tập, dân nuôi báo cô cụ nhỉ ?

- Thì VƯỠN...