13 novembre 2018

BÁO ĐẢNG NÓI ĐẤY NHÉ 
"Tiên sư chúng, thế đấy.
Trắng trợn và công khai,
Ăn không thèm chùi mép,
Các quan đảng độc tài."


Báo đảng nói đấy nhé:
“Ta, xây dựng, khắp nơi,
Bộ xây dựng ăn một.
Các quan trên ăn mười.


Vậy sao cầu không sập,
Chung cư không vẹo xiêu?
Đường hầm không bị lún,
Không xói lở đê điều?”


Tiên sư chúng, thế đấy.
Trắng trợn và công khai,
Ăn không thèm chùi mép,
Các quan đảng độc tài.

Tự nhiên cứ muốn hỏi,
Vậy thì ta, người dân
Có nên đóng thuế tiếp
Để nuôi bọn này ăn?

Thái Bá Tân