13 novembre 2018

GIỌT LỆ ĐỜI


"Dân khốn cùng tả tơi,
rơi lệ buồn căm tức".
. 1.
Lời quan trên “xin lỗi”
đâu xóa được niềm đau.
.
Hãy trả lại đồng bào
quyền sống, quyền suy nghĩ.
.
Hãy ngừng đi lừa mị.
nào giai cấp tiên phong,
nào liên minh công nông,
nào chuyên chính vô sản.


. 2.
Thực tế, cán bộ đảng
đã bóc lột dân đen,
sợ Tàu đến khiếp hèn.
.
*
Thời “cải cách ruộng đất”,
cướp bờ xôi ruộng mật
hành quyết mươi vạn người
đồng quê đẫm máu tươi.
.
Khiến Cụ Hồ phải khóc
vì lầm lỗi ác độc.
.
**
Khi “giải phóng Miền Nam”,
”bên thắng cuộc”, quan tham
chiếm phố phường bến cảng,
đánh tư sản mại bản,
người mất đất mất nhà,
kẻ tù đày xót xa.
.
Dân rời quê di tản
rơi lệ sầu ly tán.
.
***
Rồi giải tỏa Thủ Thiêm
khiến sáu vạn dân hiền,
bao cơ sở tôn giáo
những xóm chùa xóm đạo,
bị cưỡng bức di dời.
.
Dân khốn cùng tả tơi,
rơi lệ buồn căm tức.
..
Thiếu tá Trần Vĩnh Phúc
”tự sát” vì cường quyền
truy bức tội oan khiên.
.
Thiếu tướng Hoàng Minh Hải
”tử thủ” giữ đất lại
cho dân cư Bình An.
.
3.
Nay, Hội đồng Ủy ban
thay mặt quan phạm tội
họp dân oan “xin lỗi”.

Lấp liếm giọt lệ đời.
..
Thủ Thiêm, 10/2018
Đoàn Thuận.