jeudi 2 janvier 2020

ĐỪNG CHỜ GÌ TỪ BÊN NGOÀI CHỈ CÓ MÌNH CỨU MÌNH


Nếu trứng vỡ từ bên ngoài, đời sống chấm dứt.


Nếu trứng vỡ từ bên trong, đời sống bắt đầu.


Cái gì tốt đẹp cũng đến từ bên trong