samedi 4 janvier 2020

THƯ ÔNG NGUYỄN MẠNH CAN - Think Tank SENA


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: Quý vị Lãnh đạo

Ông Nguyễn 
Mạnh Can
 Tôi là Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó ban Ban Tổ chức Trung ương, hiện là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Think Tank SENA; Nhân dịp Năm mới và Xuân Canh Tý 2020, xin gửi Quý vị lời chào trân trọng và những lời Chúc mừng tốt đẹp nhất.

Cuốn “Việt Nam nhất định phát triển = Người Việt Tự do, Sáng tạo + Thần đạo Việt Nam mạnh mẽ + Tinh hoa các Quốc gia phát triển nhất” được gửi đến Quý vị tháng 11/2019; Sau khi tiếp thu các đóng góp, bổ sung, nhất là cho chương Mở đầu và chương Lời kết, cuốn sách được tái bản lần đầu vào tháng 12/2019. 


Ngày 25/12/2019, về chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu: “Chẳng ai... lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi”. Tôi nhất trí với nhận định này và cho rằng, việc “Ta không làm tốt” thể hiện trước hết ở chỗ chưa chú ý đúng mức đến 3 việc lẽ ra phải làm từ lâu. Nay xin chia sẻ với Quý vị: 


Thứ nhất, về Chính thể mới: Phải trở về tên Nước, tên Đảng của Cụ Hồ. Bắt đầu từ làm rõ, phát huy Văn hóa, Tư tưởng, Chủ thuyết của Người, với cốt lõi là Đoàn kết/Hội nhập, tức Bình đẳng, Hòa hợp, Sáng tạo và Hữu thần (Xem tr. 77, 141, 143, 173, 175, 233, 301 và “Suy ngẫm về Tuyên ngôn phát triển” tr. 84 sách tái bản). 


Thứ hai, về Văn hóa mới: Phải đưa Việt Nam trở nên “Vùng đất lành” với mỗi Gia đình, Dân tộc và Thế giới. Đây là tiền đề tiên quyết để Việt Nam trở thành một Quốc gia phát triển; Và là việc cấp bách hàng đầu, bởi không sớm hình thành “Vùng đất lành” để gìn giữ, thu hút Lực lượng Trong sáng - Con người Tốt đẹp, tất nảy sinh ngay “Vùng đất dữ” với Thế lực Hắc ám - Con người Xấu xa; Như thế ai cũng xa lánh và rồi sẽ mất tất cả (Xem trang 13 và 349 sách tái bản).


Thứ ba, về Lãnh đạo mới: Phải chọn Lãnh đạo theo tiêu chí “Đã Khôn lại Lành” của Cụ Hồ, tức “Khôn” với Giặc (Giặc Đói, giặc Ngoại xâm, giặc Dốt), và “Lành” với Dân. Việc quá tập trung vào Kinh tế và chống Tham nhũng, song lại thiếu chú trọng Trách nhiệm, Nhân cách và Khí phách, làm Văn hóa xuống cấp, sụt giảm uy tín Lãnh đạo, Chính thể và Đất nước. Lãnh đạo không thể tiêu biểu cho Cường quyền và Vật chất, cho Mệnh lệnh và Xin/Cho, chỉ biết “Đúng Quy trình”, “Vừa lòng cấp trên”, thay vì Hiệu quả và Đạo đức. Lãnh đạo phải là hình mẫu Tinh hoa Văn hóa và Kết nối Tinh hoa ở mỗi cấp (Xem tr. 47 và 327 sách tái bản). 

Xin tặng Quý vị Lãnh đạo cuốn “Việt Nam nhất định phát triển...” tái bản tháng 12/2019. Cuốn sách được in và gửi một phần bằng lương hưu của tôi, với mong muốn được cùng Tiền nhân, Quý vị và mỗi người Dân, trên dưới một lòng, gắng sức làm nhiều điều tốt đẹp cho Quốc gia, cho Nhân loại và cho mỗi chúng ta. 


Trân trọng.

Nguyễn Mạnh Can