04 octobre 2020

TOANG LÀ CÁI CHẮC


Trương Tuần

 

- Không toang mới là lạ !

- Này cụ kia, vừa gặp nhau đã toang là sao ? Có chén rịu à ?

- Làm chó có giọt nào .

- Thế cái gì toang, nói ngay.

- Cụ thấy Hà thành quan nha vào lò cả lũ mà toàn đương kim mới ghê chứ.

- Quả là có thế.

- Tôi sợ long mạch có chuyện, đường sắt trên cao như con thuồng luồng tấn công thì Thần Rồng sao yên được.

- Quả là có thế.

- Lại còn anh VTV suốt ngày "hầm xương" Hà Nội.

- Sao lại hầm xương Hà Nội ?

- Cụ có nghe quảng cáo phở Cung đình không đã ?

- Vưỡn nghe hàng ngày,

- Cụ thấy bài hát Hà Nội ơi hay thế, giờ họ biến báo: HÀ NỘI ƠI NHỚ VỊ PHỞ NGON CUNG ĐÌNH, TA NHỚ VỊ THANH VỚI NƯỚC HẦM XƯƠNG. Đấy Hà Nội cứ hầm xương suốt ngày thì không toang mới là lạ.

- Cụ chỉ được cái suy diễn, diễn biến .

- Thì VƯỠN..


Trương Tuần

Tháng 9 năm 2020

Ngun: trannhuong.net