07 octobre 2016

Hãi hùng cảnh cả triệu con châu chấu đen kịt trời tàn phá Sơn La


Với số lượng cả triệu con và di chuyển thành đàn lớn, châu chấu đang tàn phá cây rừng, hoa màu của người dân Sơn La không khác gì những trận bão.