29 octobre 2016

MỖI NGÀY MỘT THẰNG NGU, NHƯNG HÔM NAY LẠI LÀ MỘT BÀ

Mai Tú Ân


Bà Đặng Thị Quyết Tâm, Phó bí thư Thành Ủy TP. HCM: "Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc"

 


C theo li bà Phó Bí này thì đ cho dân tc Vit Nam ta được hnh phúc thì ch cn tìm kiếm chi cho mt, c nhm mt mà chn my anh, my ch con cái các v lãnh đo đương chc đương quyn, tc là c dng con ông cháu cha mà đưa  lên làm lãnh đo thì cũng hnh phúc c mt dân ti lm ri. Cn chi phi tìm, phi thi c hay bu bán làm chi na. Khi mt người chc v như bà đã phán ra xanh rn c ch ln nghĩa.

Cũng theo đó thì con ca dân ngu khu đen chúng tôi thôi khi hc hành phn đu làm chi, b sách bút ch nghĩa, xếp bút nghiên lên đường đi làm th cày, dân làm thuê, làm mướn, người , vú em hoc cao hơn làm công nhân nông dân  hay nhân viên loong toong lt vt vì yên tâm là đã có nhng lãnh đo tài năng, vn là các t ca lãnh đo tài năng điu hành đt nước s làm cho dân tc ta được hnh phúc.

Thế ri c theo li ca bà Phó Bí ni thì đ cho dân tc Vit Nam này hnh phúc thì chng cn phi tìm nhân tài, thi c, bu bán làm chi cho mt mà c nhm my anh my ch con ca lãnh đo lên làm lãnh đo là chc sut, còn đám con dân đen chúng tôi thì khi đ ý làm gì vì bà đã gián tiếp cho chúng mt chc sut làm cu ly muôn đi ri.

Bà nói như thế thì con em khu đen chúng tôi, dù hc gii và có chí thì cũng b trit tiêu đng lc, mt ý chí vươn lên. Vì chúng nghĩ cp trên s không th có công bng khi ch chn nhng con cái lãnh đo lên làm lãnh đo, đ có hnh phúc nhân dân. Ch bn con cái dân đen chúng tôi làm gì có ca lãnh đo, lên làm lãnh đo đ mt hết hnh phúc ca nhân dân à. Nói như bà thì bn con cái dân thường chúng tôi, dù có kh năng hc na thì cũng chán không còn mun hc lên na vì biết hc na cũng chng làm được gì.

Nói như bà thì con cái các v đang lãnh đo đt nước cũng chng cn hc na làm gì. Vì dù có dt thì mai mt chúng cũng ra làm lãnh đo đt nước. Dù có dt thì cũng làm cho dân tc ta hnh phúc lm ri.

Nói như bà thì con cái ca nhng người lãnh đo mi làm nhân dân hnh phúc, còn con cái người dân chúng tôi chc ch làm nhân dân bt hnh phi không ?

Nói như bà thì vài chc năm na, đt nước Vit Nam chúng ta s chia ra hai thc hng, hai đng cp rõ ràng là, mt đng cp cao, con cái ca các lãnh đo hin thi s lên làm lãnh đo. Còn đng cp th hai, đng cp dân ngu khu đen, tc là tt c con cái nhng người thường dân chúng tôi phi không ?

Dân tc Vit Nam s được đi đi hnh phúc khi đt nước ch có đng cp cao ăn trên ngi chc làm lãnh đo ch vì các lãnh đo trước đó đã sanh ra h, cũng như con cái h sanh ra sau này cũng đương nhiên là lãnh đo quc gia.

Còn con cái bn dân đen chúng tôi sanh ra thì cũng ch có ca mà vươn lên, cũng như con cái ca con cái chúng tôi thì cũng đng mong ngoi lên làm gì. Vì đ cho dân tc hnh phúc m no thì ch có lp lãnh đo cha truyn con ni lãnh đo theo kiu :"con quan thì li làm quan. thì đt nước ta mi mong phát trin, đt nước ta mi hnh phúc. Ch đưa bn con cháu dân đen chúng tôi lên thì ch hi dân hi nước phi không ?

Nói như bà phán thì tài năng ca các lãnh đo tài năng hiên gi s truyn li tài năng cho con cái h, ri li chuyn cái gien tài năng y cho cháu cht chút chít cht chit ca h cũng như truyn đi truyn kiếp mãi vai trò lãnh đo quc gia đ dân tc đi đi hnh phúc phi không ? Ngược li cái bn con cháu ngu ca chúng tôi s hưởng cái gien ngu ca bn cha m ngu chúng tôi, ri chúng nó s li cha truyn con ni cái gien ngu lâu, ngu sâu, ngu bm sinh, ngu khó đào to ca bn dân ngu chúng tôi ch gì...

Bà và nhng người lãnh đo tài năng ca bà không th  tr li nhng câu hi khó đ trên ca người dân chúng tôi, nhưng chúng tôi thì có th. Cái ý đnh kéo dài vic đè đu cưỡi c người dân bng thuyết ưu sinh như thế thì thế gii người ta đã làm ri. Nước Đc Quc Xã vi thuyết Ưu sinh : "Chng tc Thượng Đng" Dòng ging Arien ưu vit s lãnh đo thế gii. Và h kéo dài hc thuyết y được bao lâu. Ch sau 12 năm (1933 - 1945) là phá sn. Còn nếu áp dng Vit Nam ta thì không lâu được như thế đâu, vì người dân chúng tôi tìm mi mt cũng không thy có nhiu người lãnh đo quc gia hin nay thc s có tài năng, mà ch thy nhiu cái ngược li vi tài năng.

Đng bên ni đng ngó bên tê đng, không thy ông tài nào c,

Đng bên tê đng ngó bên ni đng thy ông tài đi mô hết ri...

Và cui cùng thì chính nhng câu tr li ngô nghê, u trĩ trên cương v phó bí thư thành y, kiêm ĐBQH ca mình thì bà khiến người dân chúng tôi thy không hiu có phi bà đang phi nói như con vt theo lnh ch, và loay hoay tìm hiu trong đu bà có cái gì thay cho remember ( b nh) ? 

Riêng cá nhân tôi thì rt tôn trng ph n, nên không vô phép gi bà là ngu, mà ch dám gi bà là ngu ngơ khi nói vy thôi.