23 octobre 2016

Tôi nghe nói

FB Nguyễn An Dân 

Hinh minh họa Internet

Tôi nghe anh A nói ông Hồ Huy Mai Linh dũng cảm và yêu nước, các tài xế taxi tự rút xe do chê tiền lời chở khách 1 triệu/ cuốc quá ít
Tôi nghe anh B nói ông Nguyễn Đăng Quang Masan thích nước mắm cá truyền thống nên nhờ Vinatas nghiên cứu nó
Tôi nghe ông C nói Trịnh Xuân Thanh không tham nhũng mà chỉ là thất thoát và Thanh đéo ăn gì trong đó
Tôi nghe ông D nói Dr Thanh không có bỏ ruồi vào chai nước
Tôi nghe ông E nói nước ngọt của hãng URC không có chì
....
Thế mà tôi toàn thấy và nghe các bằng chứng thực tế từ công luận thể hiện các điều ngược lại,
Thế mà các ông A B C D E..vẫn gân cổ lên nói trong khi tôi đéo thấy những người cần nói phải tự nói
Thế đếch nào mà từ khi nào trong những người quan tâm đến chính trị quốc gia toàn đi làm cái loa nói hộ cho các thế lực chính trị-kinh tài sai phạm pháp luật ???
Có lẽ cần viết loạt bài về minh định đấu tranh cần giữ "giá trị" hay giữ "lợi ích" khi đã bắt đầu "có số má" ???
Trăm năm bàn chuyện quốc gia
Làm thật thì khổ làm loa thì giàu