09 octobre 2016

THẤY GÌ KHI TOÀ TRẢ ĐƠN NGƯ DÂN

Nguyễn Tấn Thành
Thấy lý do "không có chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế" thật là khốn nạn. Biển chết người ngư Dân không đánh cá được phải ở trong bờ thì còn chứng cứ chứng minh thực tế nào nữa.
Thấy lý do "không có chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế" thật là khốn nạn. Bởi hàng ngàn người yêu nước bị bắt vì điều 88, 78, 208 thì đảng Cộng sản, chính quyền đảng cử có chứng cứ nào chứng minh thực tế thiệt hại đâu, mà Tòa vẫn xử, vẫn bỏ tù họ.
Thấy thế là chưa thấy, phải thấy:
- Luật pháp, Tòa án chỉ là công cụ để đảng cai trị Dân. Chỉ được áp dụng cho Dân chứ không cho đảng.
- Luật pháp, Tòa án không phải là nơi để giải quyết các mất mát, sự đói khổ, sự oan ức của Dân. Mà Dân phải tự hành động, như xử những tên trộm chó.
Và như vậy mới thấy, người Dân không theo pháp luật để xử Cộng sản là có cái nguyên nhân của nó.
Và như vậy mới thấy, sự tiên đoán Cộng sản sẽ bị nhấm chìm trong Đồng khởi là có cơ sở khoa học, bởi việc luật pháp vận hành như thế này.
FB Nguyễn Tấn Thành