30 octobre 2016

Cùng liên minh, cùng hợp tác để xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị


Nhà báo Nguyễn Vũ Bình trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành

Biểu tình  phan đối Formosa - Internet

Sau đại hội 12 diễn ra vào đầu năm 2016, gần 10 tháng qua, nội tình đảng cộng sản Việt Nam đang diễn ra rất phức tạp. Tuy đã nắm được quyền lực, nhưng đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa chặn đứng được các cuộc đấu đá diễn ra giữa các phe nhóm quyền lực, lợi ích. Kinh tế vẫn trên đà suy sụp, nợ nần chồng chất phải vay nợ mới để trả nợ cũ. Đời sống người lao động ngày càng cơ cực, bất ổn xã hội gia tăng. Sự suy sụp của chế độ độc tài toàn trị là không thể tranh khỏi. 

Hiện tình đất nước, đặt ra cho phong trào dân chủ, cho những người đấu tranh vì dân chủ, dân sinh ở Việt Nam làm gì để cùng liên kết cùng hợp tác xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị. 

Đó là nội dung cuộc trao đổi giữa nhà báo Nguyễn Vũ Bình từ Hà Nội với nhà báo Trần Quang Thành. 

Mời quí vị cùng nghe.