19 octobre 2016

Bạo Quyền CS Lại Cản Trở Ngư Dân Nghệ An Khời Kiện Formosa


Linh mục Anton Đặng Hữu Nam trả lới phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành
LLinh mục Anton Đặng Hữu Nam và những người dân Nghệ An đi kiện Formosa 18/10/2016 (Anh Internet)


Sáng ngaỳ 18/10/2016, ngư dân và giáo dân huyện Quỳnh Lưu tiếp tục cuộc hành trình khởi kiện Formosa tại tòa án Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Hàng ngàn ngwoif đi trên ác chuyến xe khác nhau đã bị công an Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng cơ động của bộ Công an cản trở không cho tiến hành cuộc khởi kiện.


Từ giáo xứ Phú Yên, linh mục Anton Đặng Hữu Nam đã tường trình cuộc đi khởi kiện qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Nội dung như sau - Mời quí vị cùng nghe