25 octobre 2016

Giới Cầm Quyền Cản Trở Tổ Chức Xã Hội Dân Sự Độc Lập Và Nhà Hảo Tâm Đi Cứu Trợ Lũ Lụt Miền Trung


Nhà văn Võ Thị Hảo trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

MC Phan Anh tặng quà và nói chuyện với người dân vùng lũ ở xã Phương Điền, huyện Hương Khê. Ảnh: báo NĐTTrong hững ngày qua, đồng bào miến Trung chưa thoát khỏi thảm hoạ nhiễm độc Formosa lại chịu thảm cảnh lũ lut do thiên tai và nhân tai gây nên gây nên

Chia sẻ với nỗi đau của khuc ruột miền Trong, một số tổ chức xã hội dân sự độc lập và các nhà hảo tâm đã đứng ra kêu gọi sự đóng góp của đồng bào trong và ngoài nước, tổ chức đợt đi miền Trung cứu trọ trực tiếp cho đông bào bị thiên ai, nhân tai.

Tuy nhiên nhà cầm quyền đã tìm mọi cách ngăn cản, gây khó khăn dành độc quyền phận sự này cho các tổ chức trong mặt trận tổ quốc.

Nhà văn Võ Thị Hảo đã bình luận về việc này qua cuộc trả lòi phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.

Nội dung như sau – Mòi quí vị cung nghe